Hệ thống đo độ ẩm gỗ trong lò Wagner MC4000

Nhà sản xuất:
  • Đo và theo dõi độ ẩm gỗ trong lò sấy
  • Vùng cảm biến lớn; lấy MC trung bình giữa các tấm cảm biến
  • Tự động cảnh báo hoặc tắt và báo động tắt dựa trên điểm đặt độ ẩm
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.