Máy đo độ ẩm gỗ MC-7825P

Nhà sản xuất:

Máy đo độ ẩm gỗ MC-7825P được áp dụng cho vật liệu sợi gỗ, sản phẩm bằng gỗ, được phẩm, thuốc lá, giấy bông, xây dựng, đất và các vật liệu sợi khác.