Máy đo độ ẩm Elcometer 309 Delta T

Nhà sản xuất:

Máy đo độ ẩm Elcometer 309 Delta T cung cấp một phép đo đơn giản và nhanh chóng về nhiệt độ Delta T và độ ẩm tương đối. Delta T (TΔ) là sự khác biệt giữa nhiệt độ bề mặt (Ts) và nhiệt độ điểm sương (Td). Khi bức tranh TΔ nhỏ hơn 3ºC (5ºF) không nên xảy ra.