Máy đo điểm sương SR1292D

Nhà sản xuất:

Độ ẩm: 10 ~ 95% RH

Nhiệt độ: -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF)

Nhiệt độ bóng đèn ướt: -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF)

Nhiệt độ điểm sương: -40 ~ 40ºC