Máy đo cuộn dây Hioki ST4030A

Nhà sản xuất:
  • Xác định các khuyết tật chưa phát hiện được trước đây
  • Phát hiện các dạng sóng với độ chính xác cao