Máy đo áp suất lưu lượng không khí TES-3142

Nhà sản xuất:

Máy đo áp suất lưu lượng không khí TES-3142