Máy đo ánh sáng TES-136

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị ba, đọc LCD 4 chữ số.
  • Chức năng chọn Thùng màu LED (x, y) hoặc (Tcp, Δuv).
  • Chức năng hiệu chuẩn người dùng.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.