Máy cân bằng Laser QEO-Fennel FL 10-Cross

Nhà sản xuất:
  • Các dòng laser có thể chuyển đổi riêng biệt
  • Cảnh báo trực quan khi vượt ra khỏi phạm vi tự cân bằng
  • Kết nối chân máy 1/4 “.