Máy cân bằng Laser QEO-Fennel CrossPointer5 GREEN

Nhà sản xuất:
  • Trọng lượng (thiết bị có pin):0,7 kg
  • Phạm vi nhiệt độ: -10 ° C đến + 45 ° C
  • Đường ngang góc quạt: 180 °