Lò nung Lò nung LT series 1100oC – 1200oC cửa nâng

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Model: LT 3/11/B180 và LT 3/12/B180: Dung tích 3 lít
Model: LT 5/11/B180 và LT 5/12/B180: Dung tích 5 lít
Model: LT 9/11/B180 và LT 9/12/B180: Dung tích 9 lít
Model: LT 15/11/B180 và LT 15/12/B180: Dung tích 15 lít
Model: LT 24/11/B180 và LT 24/12/B180: Dung tích 24 lít
Model: LT 40/11/B180 và LT 40/12/B180: Dung tích 40 lít

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT