Kẹp dòng điện AC Fluke i5sPQ3 (gói 3)

Nhà sản xuất:
  • Đọc chính xác mà không làm đứt mạch
  • CAT III 600 V