Kẹp dòng AC / DC Fluke i410

Nhà sản xuất:
  • Dây dẫn tối đa Ø 32 mm
  • Xếp hạng an toàn CAT III 600 V