Fluke SV225/10PAK Stray Voltage Adapter 10 Pack

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Trên dây điện, đồng hồ sẽ chỉ ra điện áp thực.
  • Trên các mạch không có năng lượng, đồng hồ sẽ đọc gần bằng 0 (ngay cả khi có điện áp đi lạc).
  • Nó có thể được sử dụng với tất cả các máy đo hiện đại với khoảng cách đầu vào tiêu chuẩn.
  • Xếp hạng CAT III 1000V, CAT IV 600 V.

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT