Cáp kết nối Fluke PM 8914/001 CombiScope

Nhà sản xuất:

Cáp kết nối Fluke PM 8914/001 CombiScope  sử dụng cho các dòng máy hiện sóng để kết nối với máy tính