Đồng hồ vạn năng PEAKMETER PM8229

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ đối tượng: -20C ~ 1000C
  • Nhiệt độ môi trường: 0C ~ 40C
  • Độ ẩm tương đối: 30% ~ 95%