Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2000

Nhà sản xuất:
  • DC V :340mV/3.4/34/340/600V
  • AC V :    3.4/34/340/600V
  • DC A  60A-ACA
  • Dễ sử dụng, bỏ túi, nhỏ gọn
  • Đo điện áp lên tới 600V
  • Đo dòng điện lên tới 60A
  • Âm báo khi đo liên tục