Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số mini Peakmeter PM830

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị số đếm 2000
  • Chỉ báo vượt quá phạm vi: hiển thị “OL”
  • Giữ dữ liệu, kiểm tra điốt, liên tục
  • Đo điện áp AC & DC, dòng điện một chiều, điện trở

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT