Đồng hồ vạn năng Extech EX430A True RMS

1.627.500

Nhà sản xuất:
  • 11 chức năng, tự nhận thang đo.
  • EX420 trung bình
  • Các phép đo AC True RMS EX430
Đồng hồ vạn năng Extech EX430A
Đồng hồ vạn năng Extech EX430A True RMS

1.627.500