Đồng hồ vạn năng Chauvin Arnoux CA 5001

Nhà sản xuất:
  • Băng thông: [40 Hz-5 kHz]
  • Độ chính xác: 2,5% ngoại trừ với phạm vi 5 A (5%)
  • Điện trở: 10 kΩ và 1 MΩ