Đồng hồ đo nhiệt độ – testo 720

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Cổng cho một cảm biến RTD hoặc NTC
  • Nhiều loại cảm biến tùy chọn cho các yêu cầu riêng
  • Ngưỡng do người dùng xác định, cảnh báo bằng âm thanh khi vượt quá ngưỡng
  • Các phụ kiện tùy chọn để thích ứng với từng cá nhân, tức là bảo vệ chống lại các phương tiện xâm thực để sử dụng trong các phòng thí nghiệm

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT