Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A (20MΩ/100MΩ)

Nhà sản xuất:
  • Điện áp thử: 15V/500V.
  • Thang đo tối đa: 20MΩ/100MΩ.
  • Đo điện trở cách điện
  • Tự động xả mạch
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.