Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3321A

Nhà sản xuất:

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3321A, Kyoritsu K3321A – Điện áp thử DC : 250V/500V/1000V Giải đo định mức max : 50MΩ/100MΩ/2000MΩ

Sản phẩm bị ngưng sản xuất
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.