Điểm đo (+82 ° C) – testoterm

728.000

Nhà sản xuất:
  • Điểm nhiệt độ +82 ° C
  • Các điểm đo tự dính để kiểm tra nhiệt độ đến nhiệt độ tối đa cụ thể
  • Thay đổi màu trong vòng 2 đến 3 giây nếu vượt quá giá trị giới hạn
  • 50 điểm đo trong một cuốn sách

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Các điểm đo testoterm tự dính có thể được dán vào đối tượng đo nhằm mục đích theo dõi nhiệt độ và phản ứng với sự tăng nhiệt độ trong vòng 2 đến 3 giây bằng cách thay đổi màu sắc.
Điểm đo (+82 ° C) – testoterm