Điểm đo (+77 ° C) – testoterm

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điểm nhiệt độ +77 ° C
  • Thay đổi màu trong vòng 2 đến 3 giây nếu vượt quá giá trị giới hạn
  • 50 điểm đo trong một cuốn sách
  • Các điểm đo tự dính để kiểm tra nhiệt độ đến nhiệt độ tối đa cụ thể

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT