Đầu dò thực phẩm đông lạnh (NTC) – để sử dụng vít

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • NTC cảm biến nhiệt độ
  • Có thể vặn trực tiếp vào thực phẩm đông lạnh, không cần khoan trước
  • Phạm vi đo: -50 đến +140 °C
  • Tuân thủ EN 13485 và HACCP

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT