Đầu dò nhiệt độ không khí loại K Delta OHM TP870A

Nhà sản xuất: