Đầu dò lưu lượng photon Delta Ohm LP9021PAR

Nhà sản xuất:

Phạm vi đo: 0.1 µmol m-²s-¹ … 20000 µmol m-²s-¹

Dải quang phổ: 400 … 700nm

Độ chính xác chưa hiệu chuẩn <5%

Made in Italia