Đầu dò độ sáng Delta Ohm LP9021PHOT

Nhà sản xuất:

Dải đo cường độ ánh sáng: 0.1 … 200000 lux

Dải quang phổ: CIE N°69 Class C

Độ chính xác chưa hiệu chuẩn: <4%

Made in Italia