Đầu dò độ sáng Delta Ohm LP471LUM2

Nhà sản xuất:
  • Phụ kiện cho máy đo bức xạ HD 2302.0
  • Phạm vi đo: 1,0 đến 1999,9 · 10³ cd / m²
  • Cảm biến đo độ chói như mắt người
  • Made in Italia