Đầu dò đo bức xạ UV Index Delta Ohm LPUVI02 serie

Nhà sản xuất:

Thời gian phản hồi: <0,5 giây (95%)

Phạm vi đo: 0-16 UV_index (phiên bản 02)

0-20 UV_index (phiên bản 02.1)

Trường xem: 2p sr