Đầu đo điểm sương Delta OHM HP481

Nhà sản xuất:
  • Chống ăn mòn ống kim loại;
  • Cải thiện chất lượng của các sản phẩm tiếp xúc với không khí
  • Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn