Cảm biến tiệm cận E3F-DS30C4 NPN (phát hiện vật cản bằng hồng ngoại)

Nhà sản xuất:
  • Loại: cảm biến tiệm cận hồng ngoại
  • Cảm biến vật cản hồng ngoại E3F-DS30C4 NPN 6-36V
  • Dải điện áp làm việc: DC 6-36VDC.
  • Khoảng cách phát hiện: 10-30cm có thể điều chỉnh