Cảm biến tiệm cận ROKO SN04-N NPN

Nhà sản xuất:

Loại: Phát hiện kim loại đến gần

Cảm biến tiệm cận ROKO SN04-N NPN

Điện áp hoạt động: 6-36VDC

Phát hiện khoảng cách: 4mm

Tần số chuyển đổi: 200Hz

Kích thước: 18 x 18 x35mm

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.