Búa thử độ cứng bê tông Huatec HLC210

Nhà sản xuất:
– Kích thước điện cực: Φ37X127mm
– Trọng lượng điện cực: 200g
– Nguồn cung cấp:  Alkaline cell X 6
– Dải đo: ± 1.000 mv
– Độ chính xác: 1mV
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.