Bánh xe đo đường BH-MW319

2.579.000

Nhà sản xuất:

– Đường kính bánh: 319.5mm
– Duỗi/ gập: 1043/ 558mm
– Hiển thị: Cơ
– Hãng: BH

Bánh xe đo đường BH-MW319: Có thể gập được.
Bánh xe đo đường BH-MW319

2.579.000