Ampe kìm SEW 3904 CL

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Màn hình LCD 4000 số đếm
● Chức năng thay đổi phạm vi
● Kiểm tra tính liên tục và đo điốt
● Chức năng Giữ dữ liệu, chỉ báo pin yếu, tự động tắt nguồn

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT