Ampe kìm Sanwa DCM600DR

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC/DC tối đa có thể đo được 600 A
  • Giữ đỉnh (Khoảng thời gian: 1ms)
  • Tự động tiết kiệm năng lượng (30 phút/Có thể hủy)
  • Đo dòng điện AC và điện áp với True RMS
  • Đo lường giá trị tương đối (REL)
  • Màn hình có đèn nền, hiển thị 6000 số đếm

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT