Ampe kìm Extech 38389

Nhà sản xuất:
  • Peak Hold nắm bắt các dòng chảy cao điểm
  • Máy phát tiếng bíp liên tục
  • Giữ dữ liệu, Tự động tắt nguồn
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.