Ampe kế kìm Extech 380941 (AC / DC 200A)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng 200A AC và 40A DC
  • Xếp hạng an toàn CAT III 300V
  • Chức năng giữ dữ liệu, chế độ Min/Max
  • Độ phân giải cao đến 10mA AC/DC
  • Một chạm Auto Zero cho các phép đo hiện tại DC
  • Độ mở hàm lên đến 23cm giúp tiếp xức với nhiều tiến diện dây dẫn

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT