Khúc xạ kế Atago PR-201α

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác đo cao ở Brix + hoặc – 0,1%
  • Kết quả sau ba giây
  • Phạm vi Brix: 0,0 đến 60,0%