Thiết bị kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903

2.187.000

Nhà sản xuất:

– Phát hiện hở cáp, ngắn cáp , mất cáp và lặp cáp.
​​- Các giải pháp cho cáp dài.
– Phát hiện pin yếu.
– Tự động backlit.
– Tự động tắt nguồn.

Thiết bị kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903

2.187.000