Sào thao tác SEW DSR-50K

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Để xả và nối đất cho cáp
● Để xả và nối đất cho thiết bị thử nghiệm
● Vì mục đích an toàn

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT