Testo 350: Máy đo khí thải Co, CO2

Nhà sản xuất: Bảo Hành 1 Năm