Nhiệt kế thực phẩm kiểu K Hanna HI9350011

Nhà sản xuất: Bảo Hành 1 Năm