Nhiệt kế hồng ngoại Benetech GM300H

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: -50°C ~ 420°C (-58°F~788℉)
  • Sự chính xác: >0°C (32℉ ) : ±2°C (±3,6℉) hoặc ±2% <0°C (32 ℉ ) : ±3°C (±5 ℉) Tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Nghị quyết: 0,1°C hoặc 0,1℉
  • Độ lặp lại: 1% số đọc hoặc 1°C
  • Thời gian đáp ứng: 500 mSec, phản hồi 95%

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT