Máy phát xung tùy ý dạng sóng Owon XDG2035

Nhà sản xuất:
  • Model: XDG2035
  • Đầu ra tần số tối đa 35MHz
  • Tốc độ lấy mẫu 500MSa/s, độ phân giải dọc 1μHz
  • 14 bit Độ phân giải dọc, độ dài dạng sóng 10Marb
  • Đầu ra dạng sóng toàn diện: 6 dạng sóng cơ bản và 150 dạng sóng tùy ý tích hợp sẵn
Danh mục: