Máy phát xung Keysight M8195A

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ lấy mẫu lên đến 65 GSa / s
  • Mật độ kênh cao: 1, 2 hoặc 4 kênh trên mỗi mô-đun
  • Hiệu chuẩn tần số và đáp ứng pha tích hợp
Danh mục: