Máy phát xung Keysight 81160A

Nhà sản xuất:
  • Tạo xung 330 MHz và chức năng 500 MHz
  • Dạng sóng tùy ý với tốc độ mẫu 2,5-GSa / s
  • Độ phân giải dọc 14-bit
Danh mục:
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.