Máy phát xung tùy ý dạng sóng Owon AG1011F

Nhà sản xuất:
  • Model: AG1011F
  • Đầu ra tần số 10 MHz
  • Công nghệ DDS tiên tiến
  • Tốc độ lấy mẫu 125 MS / s và độ phân giải tần số 1 μHz
  • Độ phân giải dọc: 14 bit và độ dài dạng sóng tùy ý 8 K
  • Đầu ra dạng sóng toàn diện: 5 dạng sóng cơ bản và 45 dạng sóng tùy ý tích hợp sẵn
Danh mục: