Máy kiểm tra ổ cắm Peakmeter PM6860ER

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dụng cụ kiểm tra ổ cắm AU Dụng cụ kiểm tra ổ cắm điện PM6860CR
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế CATII 600V IEC1010-1
  • Được thiết kế để dễ dàng kiểm tra ổ cắm 220V
  • Kiểm tra đơn giản và trực quan
  • Xóa trạng thái dòng ổ cắm hiển thị:
  • Đường số 0 và đường lửa
  • Dây nối đất và bắn
  • Thiếu đường số 0
  • Thiếu đất
  • Chính xác

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT